Co to jest ryzyko walutowe? Przykłady i najważniejsze odpowiedzi.

Ryzyko walutowe

Powstaje, kiedy firma rozlicza się ze swoim klientem lub dostawcą w walucie. W artykule po pierwsze przyjrzymy się, kiedy dokładnie ono powstaje, a następnie podpowiemy sposoby, w jaki sposób możemy je mitygować.

Ryzyko walutowe u importera

Na poniższym schemacie przedstawiamy, w jaki sposób generowana jest transakcja zagraniczna w firmie w przypadku importera. Ryzyko walutowe powstaje w punkcie drugim, kiedy Dział Zakupów dokonuje zamówienia handlowego u dostawcy. W tym momencie firma nastawiona jest na zmienność kursu walut. Każda zmiana kursu o 1% wpływa na marżę handlową naszej firmy.

Ryzyko walutowe u eksportera

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku eksportera, choć tutaj ryzyko walutowe powstaje już w pierwszym punkcie, gdzie Dział Sprzedaży podpisze umowę z zagranicznym klientem. Od tego momentu firma jest wystawiona na ryzyko kursowe, które może zwiększyć lub zmniejszyć marżę handlową w firmie.

Przykład jak działa ryzyko walutowe w przykładu eksportera.

Jak monitorować w firmie ryzyko walutowe?

Jest na to kilka sposobów, bowiem nie powinniśmy koncentrować się jedynie na różnicach kursowych dostępnych post factum w programach księgowych. Stąd ważniejsza dla nas jest obserwacja innych różnic tj:

  • Różnicy rynkowej
  • Różnicy budżetowej
  • Różnicy terminowej.

Różnica rynkowa jest bieżącą wyceną zamówienia lub faktury do rynku. Jest to różnica między kursem, po którym teraz faktycznie mogę kupić lub sprzedać walutę w banku, a kursem księgowym z daty wystawienia faktury lub podpisania zamówienia. Alternatywnie możemy to odnosić do naszego kursu budżetowego.

Różnica budżetowa stanowi różnicę między kursem, po którym teraz faktycznie mogę kupić lub sprzedać walutę w banku, a kursem budżetowym. Jeśli mogę walutę kupić taniej niż po kursie budżetowym – wygrywam. Analogicznie – w przypadku eksportera. Jeśli sprzedam drożej niż mój kurs budżetowy – wygrywam.

Różnica terminowa (forwardowa) jest różnicą, która pokazuje jaki byłby zysk albo strata, gdybyśmy dzisiaj zawarli transakcję forward na datę płatności w stosunku do kursu księgowego z wystawienia faktury/podpisania kontraktu albo do kursu budżetowego.

Rodzaje różnic walutowych - przykłady.

Nie wszystkie firmy wyznaczają kurs budżetowy do kalkulowania różnic kursowych, natomiast jest to na pewno zdecydowane ułatwienie w procesie zarządzania ryzykiem walutowym.

W jaki sposób interpretować te dane?

Znając wartości zysku lub straty na poszczególnych kontraktach handlowych, monitorujemy naszą marżę handlową na poszczególnych zamówieniach. Jeśli cały nasz przychód to waluta, a wszystkie koszty stanowiące 50% przychodu są w złotówce, to zmiana kursu walutowego o 5% wpływa na naszą marżę handlową o 2.5 punktu procentowego. Dzięki temu możemy podjąć różne decyzje: szybciej przewalutować, dokonać transakcji zabezpieczającej lub renegocjować cenę.

Na Platformie Trefix będzie można w prosty sposób na bieżąco analizować wycenę poszczególnych dokumentów handlowych, co znacznie ułatwi i przyspieszy proces związany z zakupem lub sprzedażą walut pod konkretne faktury lub zamówienie handlowe.

W jaki sposób zabezpieczyć ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie?

Jeśli nasza firma nie ma wyjścia i musi brać na siebie ryzyko związane z wymianą walut najprostszym narzędziem będzie transakcja terminowa forward.

Oznacza ona zakup lub sprzedaż waluty po ustalonym z góry kursie w dniu zawarcia samej transakcji, gdzie późniejszy zakup lub sprzedaż waluty mogą odbyć się np. za 30 czy 90 dni. Więcej o tym piszemy w artykule Transakcje forward – co to jest, przykłady i zadania.

Drugim sposobem na częściową eliminację ryzyka walutowego jest ograniczenie spreadu walutowego i tutaj po prostu warto dobrze wynegocjować kurs walutowy z kontrahentem. Jakie są sposoby i jak sprawdzić kurs. Zapraszamy tutaj.

Trzecim sposobem jest podzielenie się ryzykiem walutowym z kontrahentem, natomiast to zależy od naszej pozycji negocjacyjnej. Jeżeli jesteśmy w stanie przenieść np. połowę ryzyka na kontrahenta – osiągnęliśmy spory sukces.

Aplikacja Trefix startuje w sierpniu. Dla pierwszych użytkowników przygotowaliśmy dodatki specjalne wbudowane w aplikację oraz dłuższy okres bezpłatny. tutaj można się zapisywać: Trefix – Bezpieczeństwo walutowe.

Jeśli masz pytania – napisz do nas: trefix@trefix.co.