Co to są transakcje forward. Przykłady i zadania

Transakcja forward. Co to jest?

Definicja

Transakcja forward (zwana też potocznie transakcją terminową) to zakup lub sprzedaż waluty na przyszłość po ustalonym dzisiaj kursie.

Przedstawiamy wyjaśnienie transakcji forward, przykłady ich stosowania w praktyce oraz odpowiadamy na najważniejsze pytania z nimi związane.

Jak to działa?

W tym przypadku nie kupujemy waluty na dzisiaj i nie mamy jej po chwili u siebie w banku, natomiast faktycznie kupujemy w dniu dzisiejszym, ale fizycznie na rachunku bankowym otrzymamy ją za np. 3 miesiące. Jeśli jest to zakup np. 100,000 EUR na za 3 miesiące, to po 3 miesiącach bank pobierze z naszego konta równowartość w PLN (przeliczone z kursu, który ustaliliśmy wcześniej) oraz uzna nasz rachunek w euro w kwocie 100,000 EUR.

Definicja transakcji forward.
 • W transakcji terminowej walutę mogę kupić albo sprzedać.
 • Transakcja forward może być już zawarta od 5,000 EUR (lub na inną walutę).
 • Data dostawy waluty wynosi od 3 dni do 2 lat.

Jak działa transakcja forward w momencie rozliczenia transakcji?

Minęły 3 miesiące i przychodzi czas na rozliczenie transakcji forward. Biorąc pod uwagę dane z powyższego przykładu bank pobierze z naszego rachunku bankowego 433,650 zł i uzna nasz rachunek eurowy w kwocie 100,000 EUR.

Co jeśli nie będę miał środków na koncie na rozliczenie transakcji?

Są dwie możliwości.

Pierwsza to zmiana daty rozliczenia transakcji.

Czyli prosimy bank najpóźniej w dniu rozliczenia, żeby wydłużyć czas rozliczenia transakcji np. o 2 tygodnie. W tej sytuacji inny będzie też kurs walutowy (na czerwiec 2019 roku kurs euro-złoty na termin powinien nadal być wyższy niż dzisiejszy – o tym dlaczego, nieco niżej).

Druga możliwość to domknięcie naszej transakcji, transakcją przeciwstawną.

Czyli jeśli mamy transakcję z przed trzech miesięcy, która rozlicza się dzisiaj i jest to transakcja sprzedaży euro na złote to dokonujemy na datę dzisiejszą transakcji zakupu. W tej sytuacji mamy dwa scenariusze. Kurs sprzedaży wynosił 4.3365. Jeśli kupimy taniej to rachunek zostanie uznany różnicą kursową wynikającą z różnicy między jednym, a drugim kursem. Jeśli kupimy drożej – rachunek zostanie zdebetowany o różnicę kursową między kursem zakupu, a kursem z transakcji terminowej.

Jak transakcja walutowa forward zabezpiecza ryzyko walutowe w firmie?

Posiadając zobowiązania i należności, których termin płatności przypada za 30, 60, 90 lub więcej dni bierzemy na siebie ryzyko zmienności kursu walutowego. Jeżeli nasza marża handlowa wynosi 10%, a kurs walutowy zmieni się o 5% to oddajemy “rynkowi” połowę naszej marży handlowej. Stąd dokonanie transakcji terminowej forward w dniu np. złożenia zamówienia u chińskiego dostawcy lub przez naszego amerykańskiego klienta może być momentem, kiedy powinniśmy otworzyć transakcję forward.

Kiedy warto otworzyć transakcję forward?

Korzyści i ryzyka

Każda transakcja to niewątpliwie korzyści i pewne ryzyka, które przedstawiamy poniżej:

Korzyści Ryzyka
Eliminacja wpływu zmienności kursu walut na marżę handlową firmy Brak możliwości partycypowania w polepszeniu się (ale i pogorszeniu) sytuacji na rynku walutowym, w przypadku zabezpieczenia całej ekspozycji – pytanie, co jeśli konkurencja się nie zabezpieczy i zarobi, a my nie (albo odwrotnie)
Nie ma prowizji za otwarcie takiej transakcji w bankach w Polsce
Konieczność rozliczenia transakcji (można zmienić datę rozliczenia transakcji, ale ostatecznie trzeba rozliczyć lub dokonać transakcji przeciwstawnej)

Korzyści:

 • Eliminacja wpływu zmienności kursu walut na marżę handlową firmy
 • Nie ma prowizji za otwarcie takiej transakcji w bankach w Polsce

Ryzyka:

 • Brak możliwości partycypowania w polepszeniu się (ale i pogorszeniu) sytuacji na rynku walutowym, w przypadku zabezpieczenia całej ekspozycji
 • Konieczność rozliczenia transakcji (można zmienić datę rozliczenia transakcji, ale ostatecznie trzeba rozliczyć lub dokonać transakcji przeciwstawnej)

Skąd bierze się kurs terminowy w transakcji forward?

Gdy bank lub instytucja płatnicza podaje nam kurs do transakcji forward nie jest on wynikiem czy “widzi mi się” banku, ale opiera się o pewną matematyczną kalkulację wynikającą z różnicy w stopach procentowych między walutą kupowaną, a sprzedawną. Na poniższym przykładzie pokazujemy, co dzieje się gdy już dzisiaj sprzedajemy walutę w banku na termin:

Skąd biorą się punkty terminowe - ujęcie teoretyczne

A teraz to samo, ale na konkretnych liczbach:

Skąd biorą się punkty terminowe - ujęcie praktyczne

Z powyższego przykładu widać, że kurs terminowy dla transakcji na 3 miesiące będzie wynosił 4.3365. Do kalkulacji użyliśmy stawi depozytowej PLN = 2% oraz euro = 0%. Stąd przy takim rozłożeniu stóp procentowych między Polską, a strefą euro bardziej „dochodowe” jest zabezpieczenie ryzyka walutowego za pomocą transakcji forward właśnie dla eksporterów, którzy sprzedają euro – mają dodatkowy przychód z tytułu punktów terminowych.

Jak sprawdzić kurs terminowy?

Skoro już wiemy, że kurs terminowy wynika z różnic w stopach procentowych powinniśmy znaleźć miejsce w interencie, gdzie jest to już policzone. I tutaj możemy zaprosić na stronę: https://www.investing.com/currencies/eur-pln-forward-rates (dla pary euro-złoty).

Skąd biorą się punkty terminowe do transakcji forward w czerwcu 2019 na parze euro złoty

Możemy tutaj np. Znaleźć kurs terminowy EURPLN na za 1 rok (EURPLN 1Y FWD). Gdybyśmy chcieli sprzedawać euro na złote na za 365 dni to kurs powinien być wyższy niż dzisiejszy o 890 pips. Jeśli dzisiaj EURPLN wynosi 4.3000 to kurs terminowy na za rok powinien wynosić 4.3890. Jeśli bank proponuje nam np. 4.33 oznacza to, że pobiera marżę w wysokości 590 pips (5.9 grosza x kwota, którą chcemy przewalutować). Dużo? Niesprawdzenie tego można nas kosztować kilkaset – kilka tysięcy złotych za transakcję, którą dokonujemy w mniej niż jedną minutę.

Jakie są kroki, aby rozpocząć korzystanie z transakcji forward?

Transakcję forward możemy otworzyć w banku lub instytucji płatniczej. Aby zawrzeć pierwszą transakcję należy:

 1. Skontaktować się z Opiekunem Klienta w banku i poinformować go o naszej potrzebie,
 2. Opiekun Klienta skontaktuje nas z Dealerem walutowym w banku odpowiedzialnym za zawieranie transakcji forward,
 3. Należy utworzyć swój identyfikator LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: lei.kdpw.pl,
 4. W tym samym czasie co Punkt 3, w banku powinien być procesowany nasz wniosek o limit na transakcje pochodne, takie jak transakcje forward. Dzięki niemu bank zweryfikuje naszą zdolność na rozliczenie takich transakcji na termin.
 5. Poznanie ryzyk zawierania transakcji pochodnych – bank musi przedstawić, jakie wiążą się ryzyka z zawieraniem transakcji terminowych. Bo choć służą one zarządzaniu ryzykiem walutowym, to i tak niosą pewne ryzyka (więcej o nich napisałem wyżej w tabeli Korzyści i ryzyka.

Więcej na temat zawarcia pierwszej transakcji forward (jest to lepiej opisane) można znaleźć w jednym z naszych wcześniejszych artykułów: Polecamy też nasz wcześniejszy artykuł w tym temacie – Jak zabezpieczyć ryzyko kursowe w 5 krokach.

Polecamy też:

Nauka na pięciu błędach klientów zawierających transakcje forward. Popraw zarządzanie ryzykiem walutowym.

Banki, instytucje płatnicze i kantory internetowe. Który z podmiotów oferuje najwięcej korzyści przy zarządzaniu ryzykiem walutowym?

Zapisz się na listę oczekujących na Aplikację Trefix – bezpieczeństwo walutowe. Startujemy w sierpniu!

Masz pytania? Zapraszamy: trefix@trefix.co.