Frank szwajcarski – używaj lokalnej waluty zamiast euro czy dolara

Eksporterzy i importerzy, którzy wymieniają walutę na franka.

Frank Szwajcarski – Poznaj bliżej waluty które z punktu widzenia rozliczeń handlowych nadal uznawana są za egzotyczne.  

Frank szwajcarski jest dla mieszkańców Polski walutą, o której wiedzą dużo lub często więcej niż o euro czy dolarze amerykańskim. W wielu przypadkach wiedza ta wynika niestety z kredytów frankowych, które nadal spłaca wielu mieszkańców naszego kraju.

Z perspektywy wielkości wymiany handlowej Szwajcaria jest jednak krajem egzotycznym i zajmuje odległe miejsca w rankingach zarówno eksportu jak i importu. 

Nadwyżka handlowa

Polska posiada nadwyżkę w wymianie handlowej z rynkiem szwajcarskim. W 2018 roku nasz eksport wyniósł ponad 8,3 miliarda PLN. Import z kraju helwetów tylko nieznacznie przekroczył 7 miliardów PLN. Obie te wartości stanowią poniżej 1% dla całości naszego eksportu oraz importu. Do Szwajcarii eksportujemy głównie różnego rodzaju artykuły przemysłowe, często produkowane przez zagraniczne koncerny mające swoje fabryki w Polsce, importujemy zaś głównie wyspecjalizowane przyrządy i aparaturę techniczną oraz produkty przemysłu chemicznego. 

Walutowy rollercoaster

Frank szwajcarski jest walutą której zachowanie w ujęciu do naszej rodzimej waluty opisać można wieloma przymiotnikami, z pewnością jednak „stabilny” nie będzie jednym z nich. Przedsiębiorcy handlujący z szwajcarskimi partnerami czy też osoby spłacające kredyty denominowane w CHF mogą w ostatnich 15 latach czuć się jak podczas przejażdżki rollercoasterem. Frank w tym okresie potrafił kosztować poniżej 2 złotych, natomiast w „czarny czwartek” 15 stycznia 2015 roku, gdy Szwajcarski Bank Centralny przestał bronić dalszego umacniania się franka w stosunku do euro, notowania szwajcarskiej waluty w ujęciu do polskiego złotego zmieniły się z poziomu 3,55 do nawet ponad 5 zł za jednego franka. W kolejnych tygodniach sytuacja ustabilizowała się w okolicy kursu CHF/PLN na poziomie 4,0 co nadal oznaczało wzrost o ponad 20% w ujęciu do poziomów z poprzednich kilku lat. 

Wielkość rynku w Szwajcarii

Sam rynek szwajcarski to około 8,5 miliona potencjalnych odbiorców towarów produkowanych przez polskich przedsiębiorców. Warto zaznaczyć jednak, że siła nabywcza Szwajcarów jest według wielu wyliczeń najwyższa na świecie. Jest także ponad dwukrotnie wyższa od siły nabywczej mieszkańców Polski wyrażonej w dolarach i liczonej do cen lokalnych. Daje to ogromne możliwości dla eksporterów, szczególnie produktów które w Polsce mogą być uznawane za produkty z segmentów premium. 

Patrząc na wykres kursu CHF/PLN wielu przedsiębiorców zadaje sobie jednak pytanie, czy warto współpracować z rynkiem który o ile jest „bogaty” to nadal jest rynkiem stosunkowo małym i rozliczającym się w walucie która jest bardzo mocno podatna na ryzyka zewnętrzne.

Zobacz jak wygląda kurs walutowy franka do złotego

Frank szwajcarski od dekad uznawany jest za „bezpieczną przystań” dla środków wielu inwestorów zagranicznych w czasach kryzysów, zarówno tych ekonomicznych jak i geopolitycznych.

Kryzys gospodarczy w 2008 roku

Lata 2008-2009 skutkowały ogromnym napływem środków zagranicznych na rynek szwajcarski, podobna sytuacja ma miejsce w przypadku każdego kryzysu geopolitycznego takiego jak konflikt na Ukrainie. Ostatnie miesiące i coraz głośniejsze zapowiedzi kolejnego kryzysu gospodarczego, „wojna” handlowa między USA a Chinami, czy wzrastająca niepewność na bliskim wschodzie również rozpoczęły falę umocnienia się franka szwajcarskiego. 

Zastanówmy się więc czy w takiej sytuacji przejście na rozliczenia w walucie lokalnej może być dla polskich przedsiębiorców korzystnym rozwiązaniem w przypadku współpracy z partnerami handlowymi z rynku szwajcarskiego oraz jak w takim wypadku wyglądałyby scenariusze zabezpieczenia ryzyka walutowego?

Frank szwajcarski w przypadku importera i zarządzaniu ryzykiem walutowym

W przypadku importerów płatności w frankach mogą  pozwolić na uzyskanie rabatów na towary importowane do Polski lub stałą renegocjację warunków handlowych. My natomiast nie musimy się obawiać sytuacji, w której więcej zapłacimy za same przewalutowania gdyż frank szwajcarski jest przez polskie banki obsługiwany na poziomie podobnym do euro czy dolara. Zniesienie ryzyka walutowego z naszego szwajcarskiego kontrahenta może nam pomóc nie tylko w renegocjacji warunków handlowych ale i wpłynąć na samą relację pomiędzy firmami. 

Spójrzmy teraz na wpływ takiej zmiany metody rozliczeń na przykładzie importera, który kupuje towary na rynku szwajcarskim i sprowadza je do Polski.

Transakcje terminowe w takim przypadku będą oznaczały dla nas zakup waluty z datą w przyszłości po kursie wyższym niż kurs spot z dnia zawierania transakcji. Jest to dodatkowy element który powinniśmy wziąć pod uwagę przy budowaniu relacji biznesowej z naszym partnerem na rynku szwajcarskim. W takim przypadku zmuszeni będziemy do zakupu waluty której raczej nie otrzymamy od innych kontrahentów z rynków ościennych co może być normą np. w przypadku rozliczeń w euro gdy importujemy towary z Włoch, jednocześnie eksportując nasze produkty na rynek niemiecki. Przykładowy kurs terminowy dla transakcji forward na parze CHF/PLN dla wybranych okresów znaleźć można w tabeli poniżej, orientacyjne kurs opierają się na wycenie punktów terminowych z dnia 16.09.2019 oraz kursie spot dla CHF/PLN na poziomie 3,9480. 

Frank szwajcarski w przypadku eksportera i zarządzaniu ryzykiem walutowym

Z perspektywy polskiej firmy eksportujące swoje towary na rynek szwajcarski rozliczenia w frankach mogą zagwarantować podobne korzyści jak powyżej a więc lepsze warunki handlowe z uwagi na zniesienie ryzyka walutowego z naszego kontrahenta. Celując w odbiorcę detalicznego, który jak przytoczyliśmy wyżej, cechuje się bardzo wysoką siłą nabywczą możemy dodatkowo wykorzystać fakt utrzymania stałej ceny naszych produktów wyrażonej w CHF.

W przypadku takim bierzemy na siebie ryzyko zmienności kursy, natomiast jako eksporter możemy zabezpieczyć nasze przyszłe przepływy w CHF sprzedając tą walutę na termin i pamiętając o tym, żę kurs terminowy pary CHF/PLN będzie dla nas wyższy w czasie z uwagi na różnicę stóp procentowych pomiędzy Polską a Szwajcarią która nadal pozostaje w okresie rekordowo niskich stóp procentowych i aktualnie stopa depozytowa wynosi -0,75%. 

Punkty transakcji forward dla zakupu i sprzedaży franka szwajcarskiego na polski złoty – na dzień 16 września 2019 

Punkty zależą od wysokości stóp procentowych, rynkowej zmienności i oczekiwań co do przyszłych zmian stopy procentowej. Po dodatkowe kwotowania zapraszamy do nas – zostaw swój adres e-mail – odezwiemy się.

„Na teraz” 2 tygodnie 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Rok
Sprzedaż 3,9480 3,9525 3,9565 3,9730 3,981 4,054
Zakup 3,95 3,9535 3,9575 3,9730 3,979 4,045