Trefix – top funkcjonalności

  • Ocena zysku/straty z otwartych (bieżących) należności i zobowiązań walutowych (faktur, zamówień, płatności)

  • Analiza transakcji zabezpieczających – ich aktualnej dochodowości

  • Szybkie wyznaczanie kursu budżetowego na kolejne okresy

  • Dostęp do informacji gospodarczych i oficjalnych prognoz walutowych banków

  • Wszystko dane do zarządzania ryzykiem walutowym i otwartą pozycją walutową w jednym miejscu

  • Zarządzanie ryzykiem walutowym dla grup kapitałowych

  • Możliwość parametryzacji dostępów dla poszczególnych użytkowników

  • Wsparcie przy tworzeniu polityki zarządzania ryzykiem walutowym

  • Raportowanie bieżącej pozycji walutowej i wpływu ryzyka walutowego na sytuację firmy

WYPRÓBUJ ZA DARMO NA 30 DNI