Gaming vs. Eksport i ryzyko walutowe

Gaming a ryzyko walutowe - czy to można pogodzić. Udowodniamy, że tak.

Gaming a ryzyko walutowe

Eksporterzy gier komputerowych, zarówno offline i online, sprzedają swoje produkty w walucie. Samo kilka procent zmiany kursu nie powinno wpływać na rentowność całkowitego biznesu, ale badając długoterminowe trendy, mogą one przyprawić właścicieli biznesu o zawrót głowy.

Polecamy w szczególności dla osób, które doświadczyły bólu związanego z niekorzystną zmianą kursu walutowego i chcą tę część swojego biznesu uporządkować.

Gaming a ryzyko walutowe

W 2018 roku przychody polskiego rynku gamingowego osiągnęły prawie 1 miliard złotych, z czego większość przychodów były generowane zagranicą. Przy założeniu 75% eksportu, rocznie przedstawiciele gamingu wymieniają ponad 170 milionów EUR. Niekorzystna zmiana kursu o 10 groszy to 17 milionów złotych ewentualnych strat.

Rozmawiałem z jednym z producentów gier komputerowych. Ich przychody wynoszą ok. 1 MLN eur miesięcznie. Pierwszy raz zwrócił uwagę na ryzyko walutowe w 2017 roku, kiedy sprzedając gry w euro, kurs w ciągu roku spadł z 4,35 na 4,15. Dwudziesto groszowy spadek oznaczał utratę 200 000 zł w ostatnim miesiącu, w stosunku do pierwszego. I problemem tutaj nie była utrata sama w sobie, ponieważ w jednym roku kurs wzrośnie, a w drugim spadnie, a niemożliwość dokładnego prognozowania wpływów i nieprzygotowanie się na ewentualne straty.

Sytuacja firmy unormowała się w 2019 roku, kiedy firma zaczęła dokonywać w banku transakcji forward zabezpieczając kurs na terminy płatności faktur od kontrahentów. I jest to jedne z najczęściej wybieranych rozwiązań przez eksporterów. Jak działają transakcje forward możesz dowiedzieć się tutaj.

W przypadku regularnych wpływów, możemy zamiast zawierać wiele oddzielnych transakcji forward, dokonać jednej transakcji parforward. Oznacza ona otwarcie jednej transakcji, na kilka dat, z określonymi kwotami i wszędzie z jednym kursem.

Zastosowanie transakcji parfoward przez producenta gier komputerowych.

Założenia: miesięczna sprzedaż na poziomie 150,000 EUR.

Schemat działania transakcji parforward w przypadku branży gamingu (eksportera w Polsce)

Korzyści

Korzyścią zawarcia transakcji parforward, czyli serii transakcji forward na kolejne okresy w czasie są:

– dokładniejsze prognozowanie cash flow i operacyjnej marży,

– eliminacja ryzyka finansowego związanego z fluktuacją kursów walut.

Nie zarobimy więcej przy nieplanowanym wzroście kursu, ale nie zapłacimy mniej przy nieplanowanym spadku kursu.

Ryzyka

Oczywistym ryzykiem zawarcia transakcji jest utrata szansy na spekulacyjne zyski, gdyby kurs waluty np. euro-złoty poszedł do góry. Nas obowiązuje cena z transakcji. Drugim ryzykiem, jest ryzyko kontrahenta – co się wydarzy, jeżeli kontrahent nie zapłaci, a transakcję forward trzeba rozliczyć. W takiej sytuacji w banku można zmienić termin rozliczenia transakcji forward – wydłużyć.

Jeśli obszar zarządzania ryzykiem walutowym wydaje Ci się skomplikowany, polecamy artykuł zawierający wszystkie podstawowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym.

Trefix to aplikacja, która znakomicie sprawdzi się w gamingu. Masz pytania? Skontaktuj się z nami na adres team@trefix.co lub bezpośrednio do jednego z nas:

Tomasz Goljan – 697 522 147

Radek Wierzbicki – 577 311 809