Import z Chin – jak zabezpieczyć kurs dolara podczas transportu towarów?

Czy istnieją metody na zabezpieczenie kursu dolar-złoty podczas transportu z Chin do Polski?

2019-06-02

Import towarów z Chin zajmuje co najmniej miesiąc. Po zamówieniu towaru i wpłaceniu zaliczki (albo od razu całości), kurs dolara może zmienić się o kilka procent. Wpłynie to na naszą marżę handlową i nie mamy pewności, czy przez ryzyko walutowe, uda się nam w ogóle zarobić.

Przykład – Pokazujemy, w jaki sposób możemy zabezpieczyć ryzyko walutowe związane z importem z Chin.

Dzień pierwszy

Kurs USDPLN wynosi 3,8000.

U naszego chińskiego kontrahenta China Clothes kupujemy tekstylia – 50,000 koszul za 100,000 USD (dla uproszczenia w przykładzie będziemy podawać okrągłe liczby). Ubrania w Polsce będziemy sprzedawali po 50 zł / sztuka. Zakładamy kurs budżetowy na poziomie 3,8000, dodajemy pozostałe koszty sprzedaży, marketingu, dystrybucji już w Polsce i znamy naszą ostateczną marżę handlową.

W dniu złożenia zamówienia wpłacamy zaliczkę w wysokości 25%. Płacimy 25,000 USD po 3.800 zł. Kosztuje to nas 95,000 PLN.

Do zapłacenia zostaje: 75,000 USD. Przy kursie 3.800 = 285,000 PLN.

Docelowo istnieją dwa scenariusze, natomiast te różnice kursowe, nie powinny mieć one dla nas żadnego znaczenia i można w łatwy sposób tym zarządzić:

Kurs dolar-złoty pójdzie w górę – negatywny wpływ różnic kursowych na zlecenie. Jeśli kurs wzrośnie o 10 groszy (do 3,9000 zł) będzie to nas kosztować 292,500 PLN (różnica 7,500 zł – nasza strata).

Kurs dolar-złoty pójdzie w dół – pozytywny wpływ różnic kursowych na zlecenie. Jeśli kurs spadnie o 10 groszy (do 3,7000 zł) będzie to nas kosztować 277,500 PLN (różnica 7,500 zł – nasz zysk).

Powstaje pytanie: Jak zarządzać ryzykiem walutowym na przykładzie importu z Chin?

1/ Polowanie na zakup waluty poniżej kursu budżetowego – czasochłonne i niebezpieczne

2/ Transakcja forward na cały kontrakt importu z Chin

3/ Transakcja forward na częściowy kontrakt z Chin

Sposób 1: Polowanie na zakup waluty poniżej kursu budżetowego – czasochłonne i niebezpieczne.

Nigdy nie ma tyle czasu, aby śledzić rynek walutowy 24h/7. Do tego zawsze jest pokusa, że będzie jeszcze taniej. Kurs spadł 2 grosze – kupiliśmy 20,000 USD, ale potem spadł kolejne 2 grosze i jesteśmy źli, że mogliśmy poczekać. Oczywiście mogło być dokładnie odwrotnie, ale koncentrujemy się na “utraconych możliwościach”. Nigdy nie wiemy co będzie jutro, bo nawet jak wszystko wskazuje, że kurs spadnie to zawsze mogą pojawić się:

  • Nowe cło USA na Chiny,
  • Próba atomowa w Korei Południowej,
  • Pogłębienie się konfliktu na Bliskim Wschodzie.

A to wszystko – spowoduje, że kurs dalej pójdzie w górę, a tego nie jesteśmy w stanie nigdy przewidzieć (przewidzieć faktu, kiedy, a nie czy, takie sytuacje wystąpią).

Pozostawienie więc sytuacji samej sobie, poza możliwością “spekulacyjnego” utargu, nie daje nic więcej. Jeżeli mamy n zamówień w danym czasie i ryzyko walutowe jest uśrednione przez dużą liczbę transakcji to jeśli trend walutowy się utrzyma – albo z tym trendem zarabiamy albo tracimy. Znowu nie o to chodzi w podstawowym biznesie.

Sposób 2: Transakcja forward na cały kontrakt importu z Chin jako element zarządzania ryzykiem kursowym – lepiej, ale też ma swoje ograniczenia.

Można spotkać firmy na rynku, które zabezpieczają całą swoją ekspozycję. W tym przypadku w dniu pierwszym powinniśmy dokonać transakcji forward na kwotę 75,000 USD po kursie ok. 3.800. Wówczas niezależnie, co by się działo – mamy zapewniony stały poziom. Po miesiącu w banku kupujemy 75,000 USD po tyn kursie. Nie obchodzi nas, czy w dniu dzisiejszym bez transakcji forward moglibyśmy kupić drożej czy taniej. Jesteśmy zabezpieczeni. Ale…:

  • Co jeżeli nasz kontener nie dopłynął?
  • Co jeżeli zamówienie nie zgadza się z tym co było zamówione?
  • Co jeżeli kurs spadł, a konkurencja nie zrobiła transakcji forward?

Dwa pierwsze problemy można rozwiązać zmieniając datę rozliczenia transakcji forward np. o 1 czy 2 miesiące do przodu (przy takim ułożeniu stóp procentowych jak w czerwcu 2019 r., kurs walutowy dolar-złoty powinien zostać taki, jaki był na początku kontraktu czyli ok. 3.800).

Tym niemniej, w końcu trzeba będzie go rozliczyć albo dokonać transakcji przeciwstawnej. Wówczas na naszym rachunku pojawi się dodatkowy zysk albo strata – której nikt nie chciał.

Na trzeci problem nie ma prostej odpowiedzi. Raz konkurencja też się zabezpieczy, a raz nie – stąd warto wypróbować Sposób 3.

Sposób 3: Transakcja forward na częściową wartość kontraktu importu z Chin przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.

W aplikacji Trefix możesz śledzić na bieżąco, w jaki sposób twój import z Chin zarabia lub traci przez różnice kursowe. Możesz też ustawić alerty, gdy kurs na datę rozliczenia jest niższy niż kurs budżetowy. Stąd obserwując na bieżąco różnice kursowe:

  • do kursu budżetowego,
  • do kursu przewalutowania bieżącego,

jesteś w stanie na bieżąco podjąć decyzję o np. częściowm zabezpieczeniu transakcją forward.

Tydzień po wypłynięciu statku

Zabezpieczasz 25% ekspozycji po kursie forward 3,81 – kurs wzrósł 1 grosz, natomiast “domykasz” różnicę kursową dla tej części.

Dzień 1:

Zakup 25,000 USD po 3.8000 PLN. Różnica kursowa: brak

Przyczyna zawarcia transakcji: zapłata zaliczki

Dzień 7:

Zakup 25,000 USD po 3,8100 PLN. Różnica kursowa: -250 zł

Przyczyna zawarcia transakcji: statek wypłynął

Dzień 14:

Zakup 25,000 USD po 3,7500 PLN. Różnica kursowa: +1,250 zł

Przyczyna zawarcia transakcji: Zabezpieczasz ekspozycję na ryzyko walutowe transakcją forward, ponieważ kurs spadł ponad 1% – jako przyjęta zasada w firmie (działająca w dwie strony – przy wzroście i spadku kursu o 1 %)

Dzień 28:

Zakup 25,000 USD po 3,8100 PLN. Różnica kursowa: -250 zł

Przyczyna zawarcia transakcji: Kupujesz ostatnią transzę po cenie rynkowej po sprawdzeniu jakości towaru

Średni kurs transakcji: 3.7925 PLN. Łączna różnica kursowa: + 750 zł (Średnia różnica kursowa do kursu rynkowego oraz budżetowego oraz średni kurs zakupu pod to jedne zamówienie).

Zakupiona kwota na rachunek USD Kurs walutowy Różnica kursowa Przyczyna decyzji zakupowej
Dzień 1 25,000 3,8000 0 zł Płatność zaliczki
Dzień 7 25,000 3,8100 -250 zł Statek wypłynął
Dzień 14 25,000 3,7500 +1,250 zł Zabezpieczasz ekspozycję na ryzyko walutowe transakcją forward, ponieważ kurs spadł ponad 1% – jako przyjęta zasada w firmie (działająca w dwie strony – przy wzroście i spadku kursu o 1 %)
Dzień 28 25,000 3,8100 -250 zł Kupujesz ostatnią transzę po cenie rynkowej po sprawdzeniu jakości towaru
3,7925 +750 zł Średnia różnica kursowa do kursu rynkowego oraz budżetowego oraz średni kurs zakupu pod to jedne zamówienie

Dzięki AplikacjI Trefix – Bezpieczeństwo walutowe jesteśmy w stanie dokładniej monitorować i podjąć decyzje, które będą skutkować lepszym zarządzaniem ryzykiem kursowym w firmie i eliminować je. Aplikacja będzie dostępna od sierpnia 2019. Aby się zapisać na listę oczekujących i otrzymać darmowy poradnik dotyczący zarządzania tym obszarem prosimy o zapisanie się w tym miejscu: TREFIX – Bezpieczeństwo walutowe.

Zobacz też:

Jakie są różnice między bankiem, kantorem a instytucją płatniczą – porównujemy bezpieczeństwo, szybkość i ceny

Jakie błędy popełniają firmy przy zawieraniu transakcji forward? Aż 5 błędów?

Odpowiedzi na pytania związane z rynkiem walutowym – skąd się bierze kurs USD/PLN. Skąd kantor internetowy ma cenę oraz inne.

Masz pytania?

Napisz do nas: trefix@trefix.co.

Trefix Team