Zarządzanie ryzykiem walutowym w małych i średnich przedsiębiorstwach można zrozumieć w kilku prostych krokach.

Ryzyko walutowe w firmie

Kupując towary lub usługi za granicą albo sprzedając je klientom zagranicznym nasza firma wystawia się na ryzyko walutowe. Odpowiednia wiedza dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym pomaga ustabilizować marżę handlową, która zależy od ostatecznego kursy wymiany walut.

Przykład eksportera:

Przedsiębiorstwo sprzedaje do Niemiec części mechaniczne do maszyn rolniczych. Od zapytania ofertowego czy złożenia zamówienia, wyprodukowania sprzętu i jego dostawy aż do płatności mija pół roku. Założenia:

 • W momencie kalkulowania kontraktu kurs EURPLN wynosił 4,2500.
 • Marża operacyjna firmy wynosi 10% (10,000 EUR).
 • Wartość kontraktu to 100,000 EUR

W momencie złożenia zamówienia kurs wzrósł do 4,2700. Oznacza to, że potencjalny przychód firmy można estymować na 2000 zł więcej (0,02 zł x 100,000 EUR). Niestety zaliczka to jedynie 10% kwoty. Po sześciu miesiącach przychodzi płatność za usługę. Niestety, po cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce, kurs zanurkował do poziomu 4,1850.

W ostatecznym rachunku firma straciła 7.5 grosza od kursu budżetowego. W tej sytuacji firma traci 7500 zł (0,075 x 100,000 EUR = 7500 zł), czyli ostateczna marża operacyjna jest niższa prawie o 20%.

Oczywiście kurs mógł pójść do góry i firma zarobiłaby 7500 zł więcej. Nigdy jednak tego nie przewidzimy na 100% i trzymanie otwartej pozycji walutowej (jak w tym przykładzie) zawsze wpływa na ostateczną marżę operacyjną. Dlatego warto przeczytać to co będzie poniżej i dotyczy zarządzania ryzykiem walutowym.

Przykład importera:

Przedsiębiorstwo sprowadza do Polski produkty spożywcze z Włoch. Do tej pory nigdy nie stosowało polityki zarządzania ryzykiem walutowym. Od momentu złożenia zamówienia do momentu finalnej płatności mijają cztery miesiące. Założenia do przykładu:

 • W momencie kalkulowania kontraktu kurs USDPLN wynosił 3,8000.
 • Marża operacyjna firmy wynosi 5% (5,000 USD).
 • Wartość kontraktu to 100,000 USD

Firma zapłaciła zaliczkę płacąc za dolara 3,7900 (czyli dodatkowo zarobiła jeden grosz do kursu budżetowego. Oznacza to dodatkowy przychód w wysokości 1000 zł).

Po czterech miesiącach firma płaci za otrzymany towar. Kurs dolar-złoty wzrósł do 3,9000. Oznacza to, że firma traci 10 groszy, co przekłada się na spadek marży handlowej o 10,000 zł (0,1 zł x 100,000 EUR = 10,000 zł). Tym samym firma traci ok. 60% swojej marży handlowej. Jak widać, brak polityki zarządzania ryzykiem walutowym przyczynia się do wahań zyskowności firmy.

Oczywiście sytuacja mogłaby być odwrotna. Firma zarobiłaby dodatkowe środki. Jednak czy zadaniem przedsiębiorcy jest bycie bezradnym w starciu z ryzykiem walutowym?

Jak zarządzać ryzykiem walutowym w firmie?

Istnieje wiele instrumentów finansowych oraz innych technik na eliminację ryzyka walutowego. Najczęściej wybieranym sposobem na zarządzanie ryzykiem walutowym w firmie są walutowe transakcje terminowe forward.

Transakcje forward zawieramy z bankiem kontaktując się z dealerem korporacyjnym najczęściej pracującym w Dziale Skarbu w banku. Aby uzyskać kontakt do takiej osoby należy skontaktować się ze swoim Doradcą Klienta, który przekaże kontakt.

Poniżej przedstawiam jak działają transakcję forward.

Czym są transakcje forward?

Transakcje forward pomagają w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Jest to kontrakt na mocy którego umawiasz się z bankiem na zakup lub sprzedaży określonej kwoty waluty na za pewien czas. Przykład:

Zawierasz z bankiem kontrakt na sprzedaż 55,000 EUR na za 60 dni od dzisiaj po kursie 4,3020. Co by się nie działo masz obowiązek rozliczenia tej transakcji: tej kwoty, tego kursu, po tej dacie.

Korzyści:

 • Nie ważne co będzie się działo na rynku walutowym, właśnie ustabilizowałeś marżę handlową w kontekście zmienności kursu walutowego.
 • Nie ważne, czy kurs walutowy, pójdzie do góry, czy do dołu – jesteś od tego już wolny – zarobisz mniej więcej tyle, ile planowałeś na początku.

Transakcje forward są podstawowym instrumentem, które zabezpiecza ryzyko walutowe w firmie. Zanim zawrzesz pierwszą transakcję musisz uzyskać w banku limit skarbowy, gdzie procedura wygląda tak samo jak w przypadku limitu kredytowego. Całość przedstawi Ci dealer korporacyjny w banku, który zajmuje się walutami i ryzykiem walutowym.

Im większą część ekspozycji walutowej (potrzeb zakupowych i sprzedażowych) zabezpieczysz, tym bardziej zmniejszyć wartość otwartej pozycji walutowej, dzięki czemu zmniejszy się podatność firmy na zmienność rynku walutowego.

Jak zawierać transakcje terminowe forward – proces ogólny

 1. Skontaktuj się ze swoim Doradcą Klienta w Banku – przekaż kontakt do dealing roomu w banku
 2. Otrzymasz od banku informacje dotyczące korzyści i ryzyk związanych z zarządzaniem ryzykiem walutowym i poszczególnych instrumentów, w tym na temat walutowych transakcji terminowych forward
 3. Otrzymasz w banku limit skarbowy (proces uzyskania podobny do limitu kredytowego), dzięki któremu będziesz mógł zawierać transakcje terminowe
 4. Zawrzesz pierwszą transakcję terminową
 5. Rozliczysz albo zmienisz datę rozliczenie transakcji terminowej

Polecamy dalej:

Artykuł – O najczęstszych błędach popełnianych przez klientów dokonujących transakcji forward lub korzystających z innych narzędzi do zarządzania ryzykiem walutowym dowiesz się stąd >>>

Artykuł – Skad wynika taka zmienność na walutach? Co wpływa na kursy walut? – dowiesz się stąd >>>

Chcesz nauczyć się poprawnie zarządzać ryzykiem walutowym? Zapisz się na listę oczekujących na aplikację Trefix i otrzymaj ebooka!

Masz pytania? Napisz do nas: trefix@trefix.co.

Trefix Team