Transakcja forward w lejach rumuńskich jest możliwa do założenia w polskich bankach.

Lej Rumuński – używaj waluty lokalnej zamiast euro

Rumuński Lej nie jest walutą tak egzotyczną dla nas jak waluty np. krajów afrykańskich, nadal jednak jest to waluta bardzo mało popularna w rozliczeniach handlowych, pomiędzy polskimi spółkami a ich partnerami z rynku rumuńskiego. Sprawdzamy, czy warto z kontrahentami z Rumunii rozliczać się w ich lokalnej walucie oraz czy można zawierać transakcje forward i zarządzać ryzykiem walutowym w leju rumuńskim.

Lej został zdenominowany w 2005 roku i od tego czasu jego kurs wymiany oscyluje w granicach parytetu z polskim złotym. Ostatnie 10 lat to zakres ruchu kursu RON/PLN w granicy 0,87-1,07.

Jak wygląda kurs transakcji forward lej do złotówki.

Charakterystyka leja rumuńskiego

Sam rynek rumuński to prawie 20 milionów odbiorców o około 15-20% niższej sile nabywczej w stosunku do naszych rodzimych odbiorców. Mocny wzrost PKB w ostatnich latach zaczyna się jednak tamtejszemu rynkowi odbijać czkawką. Ostatnie wskaźniki inflacyjne pokazują odczyty na poziomie nawet 5% w skali roku.

W danych o wymianie handlowej pomiędzy Polską, a Rumunią widać wyraźną dysproporcję w przewadze eksportu nad importem. Polscy przedsiębiorcy eksportują do rumuni towary o wartości ponad 16 miliardów PLN rocznie. W przypadku importu towarów jest to wartość ok. 8 miliardów PLN.

Zastanówmy się więc czy w takiej sytuacji przejście na rozliczenia w walucie lokalnej może być, dla polskich przedsiębiorców, korzystnym rozwiązaniem?

W przypadku importerów, płatności w lejach rumuńskich powinny pozwolić na renegocjację ceny i ewentualne uzyskanie rabatów na zamówienia ściągane do Polski. Jednocześnie lej rumuński jest dla naszych polskich banków i instytucji płatniczych walutą w 100% obsługiwaną. Warunki handlowe wymiany nie powinny odbiegać znacząco od warunków oferowanych dla euro lub dolara. Wpływ na potencjalny rabat w takiej sytuacji będzie miało zdjęcie ryzyka walutowego z naszego rumuńskiego kontrahenta. Rabat to może być tylko jeden z efektów prawidłowego zarządzania ryzykiem walutowym w firmie.

Z perspektywy polskiej firmy eksportującej swoje towary na rynek rumuński rozliczenia w lejach mogą zagwarantować podobne korzyści jak powyżej, a więc lepsze warunki handlowe z uwagi na zniesienie ryzyka walutowego z naszego kontrahenta. Jeżeli eksportujemy towary przeznaczone dla odbiorcy detalicznego to możemy tu zyskać dodatkowy atut w zdobywaniu rynku.  Chodzi o większą stałość ceny naszych towarów dla odbiorcy końcowego, jednocześnie oczywiście pamiętając, że ryzyko walutowe w takiej sytuacji bierzemy na siebie. Kurs terminowy pary RON/PLN będzie dla eksporterów wyższy w czasie z uwagi na różnicę stóp procentowych pomiędzy Polską a Rumunią która rozpoczęła już okres podwyżek stóp procentowych i aktualnie jej bazowa stopa wynosi 2,5%.

Spójrzmy teraz na wpływ takiej zmiany metody rozliczeń na przykładzie eksportera, a więc sytuacji która wolumenowo występuje dwa razy częściej patrząc na bilans wymiany handlowej z Rumunią:

1. Otrzymujemy walutę, której nie jesteśmy w stanie zagospodarować i możliwe, że będziemy generować transakcje wymiany walutowej, których moglibyśmy uniknąć. Jeżeli kontrahent płaci nam w USD lub EUR to często tą walutę wykorzystujemy do rozliczeń z naszymi dostawcami. Przykładowo importując półprodukty lub surowce do naszych towarów. Otrzymując leje rumuńskie nie wykorzystamy tej waluty do rozliczeń z dostawcami z europy zachodniej lub z dostawcami krajowymi.

2. Lej rumuński jest walutą stabilną w odniesieniu do polskiego złotego. W okresie od początku 2019 roku różnica pomiędzy maksymalnym, a minimalnym kursem wyniosła 2,6%, co jest wynikiem dużo lepszym niż przykładowo sytuacja na parze USD/PLN, gdzie analogiczna różnica to 4,6%. Stabilniej zachowywał się natomiast kurs euro do polskiego złotego, który w danym okresie zanotował różnicę pomiędzy kursem minimalnym a maksymalnym na poziomie 2,04%. Ryzyko kursowe jest zatem dużo niższe w operacjach na leju rumuńskim, niż ryzyko walutowe przy dolar złoty.

3. Rząd Rumunii planuje przyjęcie wspólnej waluty euro, według ostatnich decyzji terminem granicznym, w którym zmiana ta ma być przeprowadzona jest okres do końca 2024 roku. To oczywiście pomoże w zarządzaniu ryzykiem walutowym dla rumuńskich firm, które zdecydowanie częściej dokonują wymiany handlowej ze strefą euro. Sytuacja taka powinna mieć wpływ na wzrost stabilności leja rumuńskiego w okresie przed wprowadzeniem euro, natomiast ryzykiem pozostaje kwestia tego, że korzyści płynące z zmiany waluty rozliczeniowej na leja mogą okazać się krótkotrwałe.

4. Zmiana rozliczeń na walutę lokalną powinna otworzyć pole do renegocjacji kontraktów handlowych i poprawiania naszych warunków cenowych. Koszty i ryzyko jakie ponosi nasz rumuński kontrahent w związku z wymianą walutową mogą w przypadku ich braku pozwolić mu na zaoferowanie nam zauważalnie lepszych warunków.

Walutę RON możesz wprowadzić do Aplikacji Trefix oraz analizować, monitorować i zarządzać ryzykiem walutowym w tej walucie.

Wypróbuj teraz naszą aplikację Trefix i korzystaj do 90 dni za darmo.

Polecamy też inne artykuły:

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie błędy popełniają klienci zawierając transakcje forward sprawdź tutaj.

Banki, instytucje płatnicze i kantory internetowe – czym różnią się poszczególne podmioty pod względem BEZPIECZEŃSTWA, procesu, zarządzania ryzykiem walutowym, czy ceny usług.

Czy dolar-złoty ma swoją cenę, a skąd kantor internetowy bierze kursy – różne ciekawe pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

Masz pytania?

Napisz do nas: trefix@trefix.co.

Trefix Team