Lew bułgarski – Poznaj bliżej waluty które z punktu widzenia rozliczeń handlowych nadal uznawane są za egzotyczne.

Lew bułgarski

Lew bułgarski nadal jest traktowany przez polskich przedsiębiorców jako waluta egzotyczna. Dużo częściej jest on wykorzystywany przez klientów detalicznych z uwagi na popularność Bułgarii jako kierunku wakacyjnego wśród polskich turystów. Sprawdzamy zatem, czy stosując w wymianie handlowej lewa bułgarskiego zamiast w euro w handlu z Bułgarami, jesteśmy w stanie lepiej zarządzać ryzykiem walutowym.

Lew bułgarski

Charakterystyka waluty

Waluta obowiązująca w Bułgarii cechuje się dosyć wysoką stabilnością w ujęciu do polskiego złotego.

W ciągu ostatnich 10 ciu lat kurs znajdował się praktycznie bez przerwy z zakresie 0.45 do 0.50. Ostatnie 3-4 lata to okres jeszcze większej stabilności. Kurs Pary PLN/BGN oscylował wokół poziomu 0.45 i jego zmienność nie przekraczała 2-3% w skali roku. Jest wynikiem pokazującym ponadprzeciętną stabilność w porównaniu do np. kursu USD/PLN, czy EUR/PLN.

Wykres

Bułgaria – opis handlu i wielkość wymiany zagranicznej

Bułgaria jest dobrze zlokalizowanym i rozwijającym się rynkiem w regionie morza czarnego. Siła nabywcza bułgarskich konsumentów jest około 30% niższa niż konsumentów w Polsce. Kraj ten liczy sobie ponad 7 milionów mieszkańców lecz przez wielu przedsiębiorców uznawany jest za dobre miejsce do prowadzenia biznesu z krajami ościennymi. W tym z potężnym rynkiem tureckim, o którym napiszemy w naszym kolejnym artykule z serii o walutach egzotycznych.

Wzrost gospodarczy na rynku bułgarskim wyraźnie wyhamował po 2008 roku i aktualnie oscyluje w granicach 1-2% w skali roku będąc bliższym średniej krajów europy zachodniej niż krajów rozwijających się z europy środkowo wschodniej jak Polska czy opisywana przez nas wcześniej Rumunia.

Dane o wymianie handlowej pomiędzy Polską a Bułgarią pokazują sytuację analogiczną do rynku rumuńskiego. Polscy przedsiębiorcy znacznie więcej eksportują na rynek bułgarski niż z niego importują. Wartość eksportu wyniosła w 2018 roku niemal 5 miliardów PLN. Wartość importu natomiast jedynie 2,55 miliarda PLN. Co ciekawe, najczęściej eksportowane towary na rynek bułgarski to produkty przemysłu chemicznego, zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz artykuły spożywcze. Z Bułgarii importujemy zgoła inne towary, prym wiodą tutaj metale nieszlachetne i artykuły z nich wykonane oraz maszyny i urządzenia mechaniczne oraz elektryczne.

Zastanówmy się więc czy w takiej sytuacji przejście na rozliczenia w walucie lokalnej może być dla Polskich przedsiębiorców korzystnym rozwiązaniem?

Importerzy – lew bułgarski – ryzyko walutowe

W przypadku importerów płatności w lewach bułgarskich powinny pozwolić na renegocjację ceny i ewentualne uzyskanie rabatów na zamówienia ściągane do Polski, jednocześnie bułgarska waluta jest dla naszych rodzimych banków i instytucji płatniczych walutą w 100% obsługiwaną i warunki handlowe wymiany nie powinny odbiegać znacząco od warunków oferowanych dla euro lub dolara. Wpływ na potencjalny rabat w takiej sytuacji będzie miało zdjęcie ryzyka walutowego z naszego bułgarskiego kontrahenta.

Eksporterzy – lew bułgarski – ryzyko walutowe

Z perspektywy polskiej firmy eksportujące swoje towary na rynek bułgarski rozliczenia w lewach mogą zagwarantować podobne korzyści jak powyżej, a więc lepsze warunki handlowe z uwagi na zniesienie ryzyka walutowego z naszego kontrahenta. Kurs terminowy pary PLN/BNG będzie jednak dla eksporterów bardziej korzystny w  czasie z uwagi na różnicę stóp procentowych pomiędzy Polską a Bułgarią która nadal pozostaje w okresie rekordowo niskich stóp procentowych i bazowa stopa depozytowa wynosi tam 0%. Jest to jeden z elementów, w jaki sposób można zarządzać ryzykiem walutowym w firmie.

Spójrzmy teraz na wpływ takiej zmiany metody rozliczeń na przykładzie importera bardziej szczegółowo.

  1. Dokonując transakcji terminowych w lewach bułgarskich nasz kurs na datę zapadalności faktury lub kontraktu będzie mniej korzystny niż kurs z datą zapadalności na dzisiaj. Dlaczego? Kupując bułgarską walutę już dziś w postaci transakcji forward decydujemy się na zakup waluty z kraju o niższych stopach procentowych. Skąd biorą się kursy terminowe? Pisaliśmy o tym tutaj.
  2. Z uwagi na bardzo dużą stabilność i niskie wahania kursu na parze walutowej BNG/PLN możemy znacznie ograniczyć wpływ zmienności na wycenę naszych kontraktów. Nawet bez stosowania instrumentów zabezpieczeń ryzyka walutowego.
  3. Zmiana rozliczeń na walutę lokalną powinna otworzyć pole do renegocjacji kontraktów handlowych i poprawiania naszych warunków cenowych. Koszty i ryzyko jakie ponosi nasz bułgarski kontrahent w związku z wymianą walutową mogą w przypadku ich braku, pozwolić mu na zaoferowanie nam zauważalnie lepszych warunków.
  4. Jeżeli importowane towary sprzedajemy na polskim rynku, to przy dużej stabilności kursu BNG/PLN łatwiej będzie nam utrzymać stabilną cenę oraz marżę na importowanych produktach.
  5. Z perspektywy analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej trudno znaleźć wyraźne powody do zmiany trendu bocznego na parze BNG/PLN, dalsze jej utrzymanie się w okolicy poziomu 0.45 wydaje się mocnym scenariuszem, który powinniśmy móc przyjąć za scenariusz bazowy. Natomiast też trzeba pamiętać, że żyjemy w świecie pełnym zawirowań (wojna ekonomiczna USA – Chiny, spekulacje na cenach ropy i inne, które mogą w całości odwrócić ten scenariusz), na co nie mamy żadnego wpływu. Poza oczywiście zarządzaniem ryzykiem walutowym.

W kolejnym odcinku naszych artykułów o walutach które często uznawane są za egzotyczne przyjrzymy się jednemu z rynków o największym potencjale na świecie, dynamicznie rosnącym lecz nie pozbawionemu wielu ryzyk związanych z geopolityką rynkowie tureckiemu.

Polecamy:

Lej Rumuński – używaj waluty lokalnej zamiast euro

Nauka na pięciu błędach klientów zawierających transakcje forward. Popraw zarządzanie ryzykiem walutowym.

Banki, instytucje płatnicze i kantory internetowe. Który z podmiotów oferuje najwięcej korzyści przy zarządzaniu ryzykiem walutowym?

Odkryj rynek walutowy od środka – co, jak, skąd – odpowiedzi na trudne pytania w jednym miejscu.

Masz pytania?

Napisz do nas: trefix@trefix.co.

Trefix Team