Lira turecka – Poznaj bliżej waluty, które z punktu widzenia rozliczeń handlowych, nadal uznawane są za egzotyczne.

Lira turecka

Kolejną walutą, której przyjrzymy się w naszym cyklu będzie lira turecka. Pozostajemy więc w naszych analizach, przy krajach otaczających Morze Czarne. Lira turecka jest z pewnością walutą, która jest nam znana z perspektywy klienta detalicznego. Waluta ta nadal nie jest tak powszechna w przypadku rozliczeń handlowych pomiędzy polskimi, a tureckimi partnerami.

Zagłębiając się w analizy dla rynku tureckiego oraz patrząc na wykres notowań liry tureckiej do polskiego złotego zauważymy niemal od razu, że jest to z pewnością najbardziej zmienna para walutowa z omawianych przez nas dotychczas.

Notowania kursu liry tureckiej do polskiego złotego

Aktualny kurs pary TRY/PLN wynosi 0,65 co oznacza, żę za jedną lirę musimy zapłacić około 65 groszy. Wielu z nas pamiętając wakacje w Turcji jeszcze sprzed kilku lat i nie śledząc bieżących doniesień z tej części świata może złapać się za głowę i pomyśleć, że w nasz artykuł wkradł się jakiś błąd. Jeszcze w 2015 czy 2016 roku za jedną lirę płaciliśmy około 1,3-1,5 złotego.

Poniższy wykres pokazuje skalę deprecjacji tureckiej waluty która w ciągu ostatnich 10 lat niemal jednostajnie traciła na wartości do walut zarówno krajów rozwiniętych jak i krajów rozwijających się do jakich zaliczamy Polskę. Lira w tym okresie straciła około 70% swojej wartości w odniesieniu do PLN.

Rynek turecki

Sam rynek turecki od zawsze był interesujący dla Polskiego biznesu. Trudno się temu dziwić biorąc pod uwagę 80 milionów ludności zamieszkujących ten kraj, dobrze rozwinięty przemysł i bardzo prężny biznes turystyczny. Ostatnie lata to jednak ciągłe napięcia geopolityczne związane z dyktatorskim rządom czy presją jaką Turcja starała się wywierać na arenie międzynarodowej. To wszystko spowodowało również recesją, którą obserwować mogliśmy w kilku ostatnich kwartałach na rynku tureckim. Siła nabywcza tureckich odbiorców jest niemal równa naszemu rodzimemu rynkowi.

Wymiana handlowa między Polską, a Turcją

W danych o wymianie handlowej pomiędzy Polską, a Turcją zobaczyć możemy mocno zbilansowaną stronę eksportową i importową, do Turcji wysyłamy towary warte 12,5 miliarda PLN, importujemy natomiast towary o wartości nieco ponad 13,5 miliarda PLN.

Zastanówmy się więc czy w takiej sytuacji przejście na rozliczenia w walucie lokalnej może być dla Polskich przedsiębiorców korzystnym rozwiązaniem?

Z uwagi na wyższą niż standardowo zmienność, fakt bardzo wysokich stóp procentowych w Turcji oraz kwestie związane z geopolityką należy mieć na uwadzę, że banki oraz instytucja finansowe będą dużo mniej chętne do oferowania instrumentów ograniczających ryzyko kursowe, takich jak forwardy czy opcje walutowe dla liry tureckiej niż dla omawianych przez nas wcześniej dużo stabilniejszych walut.

Powyższe ryzyka powodują jednak, że dla tureckich przedsiębiorców, którzy większość kosztów mają w lirze rozliczenia w ich własnej walucie mogą być dużo korzystniejsze niż w przypadku „spokojniejszych” walut. To powinno otworzyć nam możliwość do negocjacji większych rabatów w przypadku płatności w lirze tureckiej.

Transakcje forward na lirze tureckiej – sposób na zarządzanie ryzykiem walutowym

Jeżeli zdecydujemy się na rozliczenia w walucie lokalnej podczas naszych transakcji z partnerami w Turcji i będziemy chcieli zabezpieczyć poszczególne transakcje poprzez transakcje forward pamiętać musimy o tym, że stopy procentowe w Turcji znacznie odbiegają od polskich czy europejskich. Aktualna stopa depozytowa dla rynku tureckiego wynosi 24% co będzie miało bardzo duże znaczenie w przypadku transakcji terminowych. Kurs walutowy pary TRY/PLN dla importera który kupować będzie lirę na termin odległy o np. trzy miesiące od dzisiaj będzie niższy nawet o 5-6% od kursu z dnia dzisiejszego.

Odwrotnie wyglądać będzie sytuacja w przypadku polskiej firmy eksportujące swoje towary na rynek turecki, w przypadku rozliczeń w lirze pamiętać należy, że długi termin płatności kontrahenta i nasze zabezpieczenie transakcji poprzez forwardy będzie wpływać na mniej korzystny dla nas kurs.

Powyższe informacje pokazują dosyć wyraźnie, że lira turecka będzie walutą, co do której decyzje o rozliczeniach z jej udziałem podjąć będzie najtrudniej i wymagać będzie to analizy wyższego ryzyka w odniesieniu do potencjalnych korzyści.

Niezależnie od tego czy rozliczać będziemy się z lirach tureckich, dolarach amerykańskich czy euro rynek turecki nadal będzie bardzo atrakcyjnym odbiorcą lub dostawcą towarów. Wielu polskich przedsiębiorców współpracuje z kontrahentami z Turcji lub rozważa rozwój swojego biznesu na tym europejsko – azjatyckim rynku. Niezależnie od tego, czy z rynkiem tureckim współpracujemy już teraz, czy też taki krok jest dopiero w naszych planach, należy na bieżąco śledzić rozwój sytuacji geopolitycznej w regionie Morza Czarnego. Napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Turcją z 2018 roku pokazały nam, jak mocno tego typu sytuacje mogą wpływać na zwiększone ryzyko zmian kursów walutowych dla liry tureckiej czy też na samą wymianę handlową z tamtejszym rynkiem.  

Zobacz też:

Lew bułgarski – analiza opłacalności stosowania lokalnej waluty w rozliczeniach z kontrahentami

Lej rumuński – lokalna waluta kontrahenta vs. rozliczenie w euro – jak lepiej zarządzać ryzykiem walutowym

Transakcje forward – co to jest. Jak z nich korzystać i jak pomagają zarządzać marżą handlową.

Banki, instytucje płatnicze i kantory internetowe. Który z podmiotów oferuje najwięcej korzyści przy zarządzaniu ryzykiem walutowym?

Masz pytania?

Napisz do nas: trefix@trefix.co.

Trefix Team