Zobacz jakie funkcjonalności oferuje Trefix:

Bieżąca wycena zagranicznych kontraktów handlowych i faktur

Przejrzysta prezentacja spodziewanych zysków lub strat na kontraktach handlowych, fakturach i zamówieniach w zakresie różnic kursowych między swoim kursem budżetowym a bieżącym. Różnice kursowe niezrealizowane – na bieżąco.

Masz możliwość podjęcia dalszych działań (dokonywania zabezpieczeń, takich jak transakcja forward, płatności lub zmiany kursu budżetowego) w oparciu właśnie o te dane w swoim banku lub kantorze internetowym.

Analiza otwartych transakcji zabezpieczających

Prezentacja wyceny Twoich transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w czasie rzeczywistym (m.in. transakcje forward). Jeśli zawierasz transakcje terminowe w kilku bankach (np. forward), Trefix wyświetli wszystkie zestawione dane. Zarządzanie ryzykiem walutowym nie było nigdy takie proste.

Dynamiczne planowanie kursu budżetowego

System automatycznie analizuje zmienność kursów walutowych na pozycję walutową. Umożliwia  ustawienie optymalnego kursu budżetowego odpowiednio do zrealizowanych różnic kursowych, wyniku na transakcjach zabezpieczających (transakcje forward) i prognozy obrotów.

Wyświetlanie informacji gospodarczych

Zyskasz dostęp do informacji gospodarczych, aktualnych odczytów danych a także oficjalnych prognoz walutowych największych polskich banków.

Komfort z uporządkowania danych w jednym miejscu

Od dziś nie musisz już przeglądać programu księgowego, arkuszy kalkulacyjnych czy przeszukiwać sieci w poszukiwaniu danych gospodarczych. Wszystkie informacje których na co dzień potrzebujesz do zarządzania pozycją walutową firmy znajdziesz w jednym miejscu: zysk/strata na fakturach i zamówieniach, bieżące różnice kursowe, wycena transakcji forward i wiele innych! Zyskaj komfort i wygodę. Pozbądź się ryzyka walutowego i zacznij analizować, monitorować i zarządzać ryzykiem walutowym.

Wyświetlanie kursów walut

Wyświetlanie kwotowań walutowych mających wpływ na rentowność zamówienia: kursów natychmiastowych, terminowych – międzybankowych (transakcje forward) oraz z Twoją marżą bankową – walut podstawowych i egzotycznych.

Kontrola uprawnień i dostępu

Trefix przewiduje możliwość modyfikacji uprawnień celem dostępu do pełnej lub częściowej funkcjonalności aplikacji dla wybranych użytkowników.

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE NA 30 DNI