Ryzyko walutowe u zakupowca – case study naszego klienta

Dział Zakupów posiada spore możliwości, które zapewniają ochronę ceny towarów kupowanych za granicą. Na przykładzie tej firmy wiemy, w jaki sposób planują zakupy, jak zarządzają ryzykiem walutowym i dlaczego robią to z głową.

Ryzyko walutowe w Dziale Zakupów

Ryzyko walutowe – tak, nie raz pozbawiło nas to zarobku

Specjalistyczne opakowania produkowane przez naszego klienta są trudnym rynkiem, gdzie marża handlowa wynosi mniej niż 10%, a terminy płatności sięgają pół roku. Z kolei półprodukty spółka sprowadza z Niemiec z terminem płatności do trzech miesięcy. Większość sprzedaży jest w Polsce, a nieznaczna część w Rosji i na Białorusi. Ryzyko walutowe jest spore:

 • Występują różne waluty: polski złoty, euro, rubel rosyjski, dolar amerykański (do rozliczeń z Białorusią),
 • Zmienność kursu walutowego o 5%, zabiera połowę “zyskowności” przedsięwzięcia.

W ciągu ostatnich 10 lat fluktuacje na rynku walutowym powodowały różne scenariusze – czasami firma osiągała ponadprzeciętne zyski, a czasami zamykała rok ze stratą. Ryzyko kursowe w tym przypadku miało i nadal ma duże znaczenie. Nie pomagało dokonywanie transakcji forward, poniewaz w niektórych przypadkach konkurencja nie robiła takich rzeczy i ostatecznie wygrywała w walce o nowe zlecenia. Czasami też było odwrotnie.

Można by postawić w tym momencie tezę, że z ryzykiem walutowym nie da się nic zrobić, ponieważ nawet jak my zabezpieczymy “nasz zysk” od transakcji teraz, to w przyszłości może nie przynieść to wymiernych korzyści, ponieważ konkurencja będzie o krok przed nami bez / z transakcją forward.

Jakie więc czynności podjęła firma, aby lepiej zarządzać swoim ryzykiem walutowym?

Polityka zarządzania ryzykiem walutowym u jednoczesnego importera i eksportera

 1. Firma przeprowadziła zewnętrzny, gruntowny audyt walutowy.
 2. Opracowała na bazie dotychczasowego obrotu oraz planu sprzedaży, plany potrzeb walutowych oraz daty realnych przepływów na okres najbliższych 12 miesięcy
 3. Opracowała politykę dokonywania transakcji zabezpieczających za pomocą transakcji forward (momentów zawarcia, procenta nominału) oraz również użycie hedgingu naturalnego
 4. Wynegocjowała indeksację ceny na fakturze u klienta z Rosji (przesunięcie ryzyka walutowego na kontrahenta)

1. Audyt walutowy

Celem audytu jest poprawa efektywności procesu zarządzania ryzykiem walutowym np. począwszy od informacji z Działu Sprzedaży o nowym zamówieniu, dalej zamówieniu komponentów u dostawcy, jego dostarczeniu, opłaceniu i ostatecznym policzeniu marży biorąc pod uwagę zmianę różnic kursowych – między kursem przewalutowania, a kursem budżetowym – to nas menedżerów najbardziej interesuje. Jeśli da się to wystandaryzować i uzyskać lepsze efekty, warto spróbować.

2. Opracowanie struktury planowanych przepływów walutowych

Jeśli mamy sprzedaż i zakupy zagraniczne to część ekspozycji się pokrywa. Fachowo się to nazywa hedgingiem naturalnym i jest to najlepszy wariant. Może jednak pojawić się problem taki, iż przepływy w tej samej walucie rozmywają się na tyle, iż nie można go pozornie zastosować (ale tylko pozornie). Można bowiem tutaj skorzystać z kredytu wielowalutowego i ewentualną ratę kredytu opłacić z późniejszych przychodów walutowych. Po opracowaniu planu przepływów przechodzimy do następnego etapu.

3. Polityka zabezpieczeń ryzyka walutowego

Kolejnym krokiem jest opracowanie polityki zabezpieczenia ryzyka kursowego w firmie.

W jej skład wchodzą m.in.

 1. wskazanie momentu otwarcia się ekspozycji walutowej (szacowanej i otwartej),
 2. podjęcie decyzji biznesowej co do wyboru dostępnych narzędzi zabezpieczających (np. transakcji forward),
 3. uruchomienia finansowania zewnętrznego w walucie,
 4. podjęcie następnej decyzji biznesowej związanej z procentem, jaki przedsiębiorstwo będzie zabezpieczało transakcjami zabezpieczającymi. Występuje tutaj kilka możliwości:
  1. W momenciu potwierdzenia kontraktu handlowego firma zabepiecza już n% ekspozycji,
  2. W momencie, gdy kurs transakcji terminowej na dzień, kiedy powinna pojawić się płatność do dostawcy znajduje się poniżej kursu budżetowego firma zabezpiecza n% ekspozycji,
  3. Inne: kiedy zysk albo strata na kontrakcie przekracza n% – firma dokonuje zabezpieczenia celem usztywnienia zysku bądź ucięcia dalszych strat.
 5. Propozycje wprowadzenie klauzul do umów związanych z indeksacją ceny sprzedaży lub zakupu w przypadku zmiany kursu walut o n%.

4. Indeksacja ceny sprzedaży

Firmie udało się także wymusić na kliencie z Rosji podwyżkę ceny, jeśli kurs dolar-złoty w dniu płatności będzie poniżej 3,7000. W myśl ustaleń, klient partycypuje w połowie różnicy. Jeśli kurs spadnie do poziomu 3,6000 to połowę różnicy musi dopłacić. Udało się to osiągnąć jednak tylko z powodu bardzo silnej pozycji negocjacyjnej naszego klienta.

Jak Trefix pomaga przy zarządzaniu ryzykiem walutowym?

Trefix to narzędzie, które na bieżąco monitoruje zyskowność należności i zobowiązań walutowych (faktur, zamówień) oraz otwartych instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe, dzięki czemu możesz na bieżąco reagować i dokonać zabezpieczenia transakcją forward, kupić lub sprzedać walutę po kursie bardziej rentownym niż twój kurs budżetowy.

System inteligentnych alertów, danych gospodarczych, obrazujący wizualizację twojego wyniku, pozwalający w prosty sposób zmienić kurs budżetowy, pozwoli tobie zaoszczędzić sporo czasu poświęconego na analizę walut i ryzyka kursowego w firmie.

Wyżej w artykule wspomnieliśmy o przeprowadzeniu audytu walutowego. Tak, zarówno Radek Wierzbicki i Tomek Goljan (założyciele) posiadamy razem blisko 20 lat doświadczenia na rynku walutowym. To jest wiedza, doświadczenie, know-how, z którym chętnie się dzielimy.  W skład audytu wchodzą:

 1. Kontrola spreadu na transakcjach bieżących i terminowych
 2. Analiza walut, nominałów, terminów płatności w spółce (zobowiązań i należności)
 3. Opracowanie mapy przepływów walutowych
 4. Opracowanie polityki zarządzania ryzykiem walutowym: doboru walut (jeśli to możliwe to lokalnych kontrahenta), wskazania instrumentów zabezpieczających, momentu dokonywania transakcji (np. pojawienia się ekspozycji na ryzyko kursowe)
 5. Przeszkolenie kadr z instrumentów zabezpieczających
 6. Roczny monitoring przepływów, instrumentów, spreadu i efektywności wybranej polityki zarządzania ryzykiem walutowym
 7. Ocena proponowanych przez bank nowych instrumentów pochodnych dla klienta

Stawiamy na edukację

Zapisz się na listę oczekujących Trefix, a po pierwsze otrzymasz od nas e-book “Jak zarządzać ryzykiem walutowym?”. Dalej, będziesz mógł wziąć udział w webinariach edukacyjnych dotyczących ryzyka kursowego. Dowiesz się, jak zarządzać kursem budżetowym, jak działają transakcje forward, jakie są inne instrumenty, które pozwolą ci zmitygować ryzyko kursowe. Ryzyko walutowe przestanie być dla ciebie koszmarem, a stanie się po prostu pracą do wykonania, którą z czasem całkowicie razem z tobą automatyzujemy. Pozwól się poprowadzić za rękę.

Zapisz się

Zobacz więcej

Jakie są różnice między bankiem, kantorem a instytucją płatniczą – porównujemy bezpieczeństwo, szybkość i ceny

Jakie błędy popełniają firmy przy zawieraniu transakcji forward? Aż 5 błędów?

Odpowiedzi na pytania związane z rynkiem walutowym – skąd się bierze kurs USD/PLN. Skąd kantor internetowy ma cenę oraz inne.

Masz pytania?

Napisz do nas: trefix@trefix.co.

Trefix Team