Rzeź polskich importerów. Zaczyna się upadek domina.

Wystarczył tydzień, aby kurs dolara do polskiego złotego odskoczył 10%. Co to oznacza dla firm importujących rzeczy z Chin czy innych krajów, gdzie każdy rozlicza się do dolara? Nadchodzi rzeź niewiniątek. 

Rzeź polskich importerów. Zaczyna się upadek domina.

Gospodarczy kataklizm nadchodzi

Niestety w II połowie marca rozpoczęliśmy pomoc  firmom, które naprawdę znalazły się w beznadziejnej sytuacji. Nie stać ich na zakup waluty, nie mogą dostać też pieniędzy od klientów. Dolar-złoty dzisiaj (1 kwietnia 2020) kosztuje 4,17. Tydzień temu kosztował 4,300. Gdy chciałeś kupić 100 000 USD za 380 000 PLN teraz potrzebujesz 417 000 PLN.

Skąd wziąć 37 000 PLN ekstra? Nie wyczaruje, do tego klienci mi nie płacą – codzienna sytuacja, gdzie klienci dzwonią i już nie dają rady. 

Tarcza Antykryzysowa to utopia dla większych firm, której pomoc z anulowaniem ZUSu lub przesunięciem płatności podatku na czerwiec (czyli na raz zapłacić trzeba podatek z 3 miesięcy) niewiele się przyda. 

Jeżeli posiadasz limit skarbowy w banku możesz wykonać kilka zabezpieczeń kursu – może coś przyda się w Twojej konkretnej sytuacji. Przedstawiamy 3 sposoby mitygacji ryzyka walutowego: 

  1. Swap walutowy
  2. Partycypator
  3. Transakcja forward

Swap walutowy

Transakcja, w której dzisiaj wymieniasz walutę z przyrzeczeniem ponownego jej przewalutowania w drugą stronę na określoną datę w przyszłości. Korzyścią zabiegu jest bardzo często brak szerokiego spreadu ze względu jednoczesne zamknięcie pozycji walutowej przez bank. Druga nowa to zazwyczaj transakcja forward. Dajmy na to: 

Importer > Dzisiaj kupujesz 100,000 USD po 4,1750 i jednocześnie zobowiązujesz się odsprzedać 100,000 USD po 4,1750 na za 30 dni. 

Eksporter > Dzisiaj sprzedajesz 100,000 USD po 4,1750 i jednocześnie zobowiązujesz się do odkupu 100,000 USD po 4,1750 na z 30 dni. 

W obu przypadkach uzyskujesz walutę na obrót w potrzebnej walucie i nie tracisz pieniędzy na spreadzie do ponownego jej przewalutowania. 

Więcej o swapach dowiesz się > tutaj <

Partycypator

Jest to jedna ze strategii opcyjnych. Przy rozliczeniu np. na 1 miesiąc do przodu:: 

Importer > Daje gwarancję maksymalnego kursu, po jakim będziemy mogli kupić walutę i umożliwia partycypowanie w 50% w spadkach kursu.

Kurs maksymalny jest wyższy niż kurs transakcji forwardowej. Transakcja utylizuje limit skarbowy i jest obowiązek rozliczenia tejże transakcji. 

Eksporter > Daje gwarancję minimalnego kursu, po jakim będziemy mogli sprzedać walutę i umożliwia partycypowanie w 50% we wzrostach kursu. 

Kurs minimalny jest niższy niż kurs transakcji forwardwej. Transakcja utylizuje limit skarbowy i jest obowiązek rozliczenia tejże transakcji. 

Transakcja forward

Najbardziej “znany” instrument pochodny opisywany przez nas już na blogu. W dniu dzisiejszym ustalamy z bankiem zakup lub sprzedaż waluty na termin. Mamy obowiązek rozliczenia tej transakcji z bankiem w dniu jej rozliczenia po ustalonym kursie. 

Relatywnie mitygujemy ryzyko walutowe przez to, że zabezpieczamy poziom marży operacyjnej i nie mamy ryzyka zmienności kursu walut. Z drugiej strony nie możemy partycypować w zmianie kursu na naszą korzyść (np. Jak kupujemy walutę i mamy transakcję forward po 4,1800, a kurs spadł do 4,1000 – musimy rozliczyć forward. Analogicznie jak wzrósł do 4,3000 – kupujemy w w forward po 4,1800). 

Więcej o transakcjach forward dowiesz się > tutaj <

Aby otworzyć pierwszy forward:

  1. Skontaktujmy się z naszym bankiem, aby przygotowali Umowę pod takie transakcje, 
  2. Składamy wniosek o numer LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
  3. Zapoznajemy się z Opisem Produktów i Ryzyk przygotowaną przez nasz bank,
  4. Podpisujemy Umowę Ramową oraz opcjonalnie Umowę o limit skarbowy,
  5. Dokujemy pierwszej transakcji forward. 

W każdym z powyższych narzędzi możemy pomóc.

> Wypróbuj Trefix Online

Zespół Trefix

Radek Wierzbicki & Tomasz Goljan

Tel. 577-311-809

Mail: trefix@trefix.co