Wywiad z Panem Markiem Gruszeckim

Wiceprezes Zarządu Spółki Quad/Graphics Europe.

Dyrektora Finansowy Roku według Kongresu Dyrektorów Finansowych.

W Spółce nadzoruje obszar finansów oraz mierzy się na codzień z ryzykiem walutowym.

Zapraszamy do wywiadu.

Pan Marek Gruszecki jest Wiceprezesem Zarządu Spółki Quad/Graphics Europe. W 2015 roku otrzymał Tytuł Dyrektora Finansowego Roku nadany przez Kongres Dyrektorów Finansowych. W Spółce nadzoruje obszar finansów oraz mierzy się na codzień z ryzykiem walutowym. Panie Marku, czy w Pana firmie ryzyko walutowe ma jakie kolwiek znaczenie?

MG: Kwestia ryzyka walutowego ma bardzo duże znaczenie w naszej firmie, która skoncentrowana jest na eksporcie usług na rynek europejski. Sprzedajemy usługi do takich krajów jak Niemcy, Francja (EUR), Wielka Brytania (GBP), Szwecja (SEK), Dania (DKK) oraz Norwegia (NOK). Jest też przede wszystkim Polska gdzie sprzedaż występuje w PLN i podobnie jak duża część kosztów. Dlatego różnice kursowe są znaczącym elementem wyników naszej firmy.

Czy pamięta Pan jakąś sytuację, w której zmiany na rynku walutowym spowodowały pewne turbulencje w Państwa firmie?

MG: Tak, pamiętam takie czasy ( 2011 rok), gdy mieliśmy duże zadłużenie i wtedy nawet nieznaczna zmiana kursu EURPLN powodowała ogromne niezrealizowane straty/zyski , a przy płatnościach rat kapitałowych lub odsetek różnice te realizowały się mocno wpływając na rzeczywiste wyniki firmy.

Czy obecnie wypracowaliście politykę związaną z zarządzaniem ryzykiem walutowym?

MG: Tak, wypracowaliśmy politykę związaną z zarządzaniem ryzykiem walutowym, z firmą doradczą E&Y oraz z ekspertami od ryzyka walutowego, firmą Trefix.

Niezbędne były tutaj narzędzia, które umożliwiają nam śledzenie ekspozycji walutowej (ciągle się zmieniającej) pokazującej ekspozycję netto w poszczególnych walutach.

Czy warto zabezpieczać ryzyko walutowe?

MG: Tak, zdecydowanie warto zabezpieczać ryzyko walutowe zarówno w sposób naturalny, czyli poprzez zamknięcie ekspozycji np. na marży walutowej poprzez zaciągnięcie zobowiązania odpowiadającemu danej walucie, jak i przy pomocy transakcji hedgingowych. Natomiast bez narzędzi wskazujących ekspozycję walutową nie powinno się prowadzić działalności eksportowej, bo ryzyko walutowe może zniweczyć zdrowo rozwijający się biznes.

Bardzo dziękujemy za wywiad!

Zobacz też:

Ryzyko walutowe – podręcznik początkującego – najlepszy artykuł dla osób, które chcą nauczyć się lepiej zarządzać ryzykiem walutowym w firmach.

Frank szwajcarski – dlaczego (nie?)warto?

Lej rumuński – lokalna waluta kontrahenta vs. rozliczenie w euro – jak lepiej zarządzać ryzykiem walutowym

Transakcje forward – co to jest. Jak z nich korzystać i jak pomagają zarządzać marżą handlową.

Banki, instytucje płatnicze i kantory internetowe. Który z podmiotów oferuje najwięcej korzyści przy zarządzaniu ryzykiem walutowym?

Masz pytania?

Napisz do nas: trefix@trefix.co.

Trefix Team