Jak wyeliminować ryzyko walutowe za pomocą monitoringu pozycji walutowej firmy i transakcji forward?

Artykuł o zabezpieczeniu ryzyka walutowego w małych i średnich firmach.

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe to poważny problem dla przedsiębiorców, którzy handlują z zagranicą kupując półprodukty lub surowce albo sprzedając towar i usługi do innych krajów. Wahania kursu o 2, 3, 5, 10 procent potrafią np. w całości zniwelować nasz zarobek i jestesmy zmuszeni sprzedawać po kosztach lub ze stratą. 

Jest kilka możliwości zabezpieczenia ryzyka walutowego wśród przedsiębiorców, do najpopularniejszych należą:

  • transakcje forward, 

  • opcje walutowe,

  • hedging naturalny.

O ile nie zawsze jesteśmy w stanie wprowadzić hedging naturalny (jeśli mamy koszty w walucie to szukamy klientów w tej samej walucie lub negocjujemy rozliczenia w danej walucie z obecnymi klientami) zostają nam transakcje forward i opcje walutowe. W przypadku opcji walutowej i strategii opcyjnej potrzebujemy specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, aby nie pogubić się w spektrum ich rozwiązań. Zostają nam transakcje forward. Więcej o transakcjach forward piszemy tutaj.

Jak zabezpieczyć ryzyko walutowe za pomocą transakcji forward?

Transakcje forward to zakup lub sprzedaż waluty na określony dzień w przyszłości. Tym samym dokonując zamówienia handlowego w Indiach czy USA, możemy w banku czy kantorze internetowym zarezerwować kurs waluty na dzień płatności i w ten sposób niwelujemy ryzyko walutowe. Bardzo często nie jesteśmy jednak w stanie zabezpieczyć każdej jednej faktury z różnych względów: brak limitu w banku, niepewność co do przyszłej możliwości rozliczenia transakcji walutowej (np. klient nam nie zapłaci, więc nie będziemy w stanie kupić waluty).

Ponadto, jeżeli takich faktur w walucie mamy 5- 10 miesięcznie, wystawionych w innych datach, przy różnych kursach walut branych do kalkulacji kosztów, powstaje w naszej organizacji chaos – jak policzyć właściwie zysk lub stratę na naszych walutowych należnościach lub zobowiązaniach?

Monitoring ryzyka walutowego

Aby to w prosty sposób rozwiązać, można skorzystać z Aplikacji Trefix do monitoringu ryzyka walutowego. Trefix umożliwia śledzenie “zyskowności w walucie” każdej pojedynczej nieopłaconej faktury lub zamówienia handlowego. Dzięki temu możemy na bieżąco śledzić i w razie konieczności podjąć decyzję o zabezpieczeniu ryzyka walutowego na danym dokumencie

Lista faktur walutowych wraz z informacją o poziomie zyskowności na różnicach kursowych.

Co jest czym w tabeli zabezpieczeń ryzyka walutowego?

Z prawej strony widzimy trzy rodzaje niezrealizowanych różnic kursowych na poszczególnych fakturach. Walutowa różnica rynkowa, budżetowa i księgowa (kursowa). W przypadku wielu firm najważniejsza jest różnica rynkowa, czyli różnica pomiędzy kursem, po którym dzisiaj mogę kupić (sprzedać) walutę, a kursem fixingu NBP z daty wystawienia faktury. Różnica budżetowa to z kolei różnica pomiędzy kursem, po którym dzisiaj mogę kupić (sprzedać) walutę, a kursem budżetowym, który przyjęła firma do kalkulacji wydatków czy przychodów w walucie. Tym samym – w zależności od naszych preferencji możemy monitorować odpowiednią i ważną dla nas wartość w kontekście analizy ryzyka walutowego.

Jednocześnie zabezpieczając ryzyko walutowe przez dokonywanie transakcji forward na wybrane faktury możemy śledzić, jaki procent ekspozycji pozycji walutowej mamy zabezpieczony:

Na obrazie widzimy jaka część ekspozycji walutowej jest zabezpieczona transakcjami forward.

Jak interpretować dane?

Jest to znaczące ułatwienie w monitoringu ryzyka walutowego w przedsiębiorstwach. Wiemy np. że w okresie do jednego miesiąca, jedynie połowa naszej ekspozycji jest zabezpieczona. Oznacza to, że jesteśmy w pewnym stopniu nadal zależności od wahań ryzyka walutowego – być może jest to świadoma decyzja – np. Obawiamy się, że nie zapłaci nam klient albo towar, który przypłynie będzie trefnej jakości i będziemy go odsyłać bez płacenia dostawcy.

Nieprawidłowość w zarządzaniu ryzykiem walutowym

Na powyższym zdjęciu Aplikacji Trefix można też dostrzec pewną nieprawidłowość – w okresie 4 – 6 miesięcy, przedsiębiorca dokonał transakcji forward nie posiadając żadnej faktury walutowej. Warto tutaj zaznaczyć, że banki podchodzą bardzo rygorystycznie do tego typu zachowań – w ich ocenie świadczy to o złym podejściu przedsiębiorcy do tego typu rozwiązań, które mają służyć do eliminacji ryzyka walutowego – nie spekulowaniu na nim. 

Warto tutaj wprowadzić też dwie definicje, którymi będziemy posługiwać się w analizie ryzyka kursowego w firmie: 

Otwarta pozycja walutowa – jest to suma należności lub zobowiązań walutowych, które nie są zabezpieczone w żaden sposób, czy to transakcjami forward lub innymi instrumentami.

Zabezpieczona pozycja walutowa – jest to wielkość zabezpieczonej części naszej ekspozycji walutowej za pomocą instrumentów, jak transakcje forward. 

Celem polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego w firmie jest więc zwiększanie poziomu zabezpieczonej pozycji walutowej w odniesieniu do otwartej pozycji walutowej. Już teraz skorzystaj z Aplikacji Trefix. Zapisz się i korzystaj

Trefix Team

Zobacz też: 

Ryzyko walutowe dla początkujących – podręcznik

Co to są transakcje forward – przykłady i zadania

Jak negocjować kurs walutowy w banku lub kantorze internetowym?